1

I. Strona, na której jesteś prowadzi sprzedaż butów , torebek i akcesoriów damskich .

II. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy działający pod adresem www.madamrock.pl, prowadzony jest przez:

Prima Paulina Pawlak

ul.Nadwiślanska 21
09-402 Płock

NIP 774-303-41-87

REGON 147024334

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Umowy zawierane między sprzedającym a Kupującym są, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), umowami zawieranymi na odległość. Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w zamówieniu należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 2. Informacje znajdujące się na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 3. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenia wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.
 5. Ceny produktów widoczne na stronach są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego przedmiotu. Dokonując zakupu Kupujący akceptuje wysokość kosztu wysyłki, który nie podlega negocjacji.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 10. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się treścią i akceptuje postanowienia regulaminu sklepu.
 11. Podane w opisie długości wkładki wewnętrznej są wartościami przybliżonymi. Sprzedający zastrzega sobie prawo tolerancji błędu długości wkładki do 0,5 cm.
 12. Zamówione towary wysyłane są Kupującemu za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera DPD lub firmy In Post, od poniedziałku do piątku. SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA FIRMY DORĘCZAJĄCE PRZESYŁKI ORAZ TERMINY REALIZACJI PRZEWIDZIANE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW- SĄ TO PRZEWIDYWANE CZASY DOSTAWY, NIE GWARANTOWANE. KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU RODZAJU PRZESYŁKI ZGODNIE Z PRZESTAWIONYMI PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO WARIANTAMI DOSTAWY.
 13. Sprzedający ma prawo obciążyć Klienta kosztami nieodebranej przesyłki pobraniowej według stawek kosztów nadania przesyłki oraz zwrotu towaru.

IV. WARUNKI ZAKUPU 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.
 2. W celu dokonania zakupu konieczna jest rejestracja poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło).
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
 • błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia
 • w czasie 7 dni nie zostanie zakatalogowany przelew w należytej wysokości
 • wysłana przesyłka nie zostanie odebrana

V. WYMIANA

 1. Chęć wymiany należy zgłosić na adres BOK sklep@madamrock.pl w ciągu 10 dni od otrzymania towaru, natomiast produkt należy odesłać do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminów będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany. Po sprawdzeniu stanu magazynowego w odpowiedzi zwrotnej prześlemy instrukcje wymiany towaru oraz zarezerwujemy potrzebny model i rozmiar.
 2. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem lub usługą “e-przesyłka” lub paczkomat.
 3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 4. Produkty powinno być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone (pudełko proszę zapakować w papier a dopiero następnie skleić taśmą).
 5. Procedura wymiany dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).
 6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
 7. Wymiana towaru odbywa się na koszt kupującego. 
 8. Maksymalny czas rezerwacji towaru na wymianę to 2 tygodnie licząc od dnia poinformowania przez klienta o chęci dokonania wymiany - po tym czasie nie gwarantujemy dostępności produktu.

VI. ZWROT

Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktów, którą zawarł na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827) składając stosowne oświadczenie.

 1. 1.Chęć dokonania zwrotu towaru prosimy zgłaszać drogą mailową. 
 2. W celu sprawnego zwrotu prosimy wydrukować formularz, wypełnić i załączyć do zwracanego towaru wraz z paragonem, który jest wysyłany w każdej przesyłce. W przypadku braku takiej możliwości prosimy wypełniony formularz przesłać droga mailową , a do przesyłki załączyć informacje- dane osoby zamawiającej oraz nr zamówienia(etykiety nadawcze są często nieczytelne dlatego weryfikacja przesyłki bez danych w pudełku może znacznie się wydłużyć). 3. Produkt proszę wysłać na adres: : Prima Paulina Pawlak-"zwrot" ul. Nadwiślańska 21,09-402 Płock 
 3. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT. 
 4. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.
 5. Towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym, w szczególności w oryginalnym opakowaniu, czysty- również jeśli chodzi o spody obuwia, bez śladów użytkowania.
 6. 7, Koszty odesłania towaru na zwrot ponosi kupujący.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
 9. W przypadku korzystania z kodu rabatowego przy zamówieniu podane są warunki jakie trzeba spełnić- tj. minimalna kwota zamówienia, ilość zakupionych par itp. Odstępując od umowy/ dokonując częściowego zwrotu towaru, BOK weryfikuje zamówienie. W przypadku nie spełnienia wszystkich warunków rabatu kwota zwrotu zostaje pomniejszona o wysokość udzielonego rabatu.

VII. REKLAMACJA TOWARU

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.
 2. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną. Zgłoszenie reklamacji nie powinno być dokonywane telefonicznie. We wiadomości e-mailowej należy opisać problem i podać dane osoby, na którą było składane zamówienie ,numer zamówienia oraz datę zakupu.Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik sklepu prześle informację z właściwym adresem, na który należy wysłać reklamowany towar wraz z opisem niezgodności towaru z umową.
 4. W przypadku otrzymania towaru z wadą, niekompletnego lub niezgodnego z zamówieniem prosimy o niezwłoczne informowanie sklepu o zaistniałym fakcie. Po upływie dwóch tygodni od otrzymania towaru reklamacje takie mogą być odrzucone w związku z brakiem informacji od kupującego.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Kupujący wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.
 6. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący. Jednakże w sytuacji gdy reklamacja będzie uzasadniona, koszt wysłania naprawionego lub wymienionego towaru ponosi sprzedający.
 7. Przesyłka z reklamowanym towarem winna być wysłana w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być czysty, również jeśli chodzi o spody butów, odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.
 8. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem lub usługą “e-przesyłka” lub paczkomat.
 9. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania przesyłki.
 1. Reklamacji nie podlegają:
 • - naturalne zużycie obuwia,
 • - subiektywne odczucie niewygody obuwia, zapach obuwia,
 • - uszkodzenia powstałe w związku z użytkowaniem obuwia niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwym pielęgnowaniem- przemoczenia, odbarwienia,
 • - uszkodzenia mechaniczne,
 • - uszkodzenia ozdób,
 • - obuwie z wadami, o których konsument wiedział w chwili zakupu/ otrzymania towaru.
 1. W sytuacji gdy z ekspertyzy producenta, hurtowni bądź sprzedającego wynika, iż towar nie podlega gwarancji lub reklamacji, z uwagi na fakt niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia przez Kupującego, nie ma on prawa do naprawy lub wymiany towaru, a także zwrotu kosztów jego wysyłki.
 2. Kolory towarów na zdjęciach na aukcjach są zgodne z rzeczywistymi kolorami towarów. Nie ponosimy odpowiedzialności za inny odcień koloru towaru na monitorze komputera Kupującego, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji..
 3. Sprzedający informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. m.in. z:a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, którego dane identyfikacyjne określa punkt II. Regulaminu. 

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania): (a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Na każdy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie dodania adresu e-mail do listy newsletter-a.

5. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

7. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, biuru rachunkowemu, podmiotowi świadczącemu usługę odzyskiwania porzuconych koszyków, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.

8. Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

9. Użytkownik może także w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej logując się na swoim koncie, na stronie www.madamrock.pl lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na adres sklep@madamrock.pl

10. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji. 

11. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

IX. PROMOCJA

 1. Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego jest spełnienie wszystkich warunków promocji.
 2. W koszyku zakupowym należy wpisać kod promocyjny widoczny na materiale promocyjnym lub udostępniony drogą mailową.
 3. Promocja obejmuje wszystkie produkty w sklepie, również objęte wyprzedażą.
 4. Dokonując zakupu dwóch rzeczy trzecią można wybrać gratis. Promocja się powiela w ramach jednego koszyka zakupowego tj. przy zakupie 4 rzeczy dodatkowo dwie można wybrać za darmo.
 5. Rabat nalicza się do najtańszego produktu.
 6. W przypadku dokonania zwrotu części zakupionego w ramach promocji towaru pracownik BOK dokonuje ponownej weryfikacji zamówienia. Nie spełnienie warunków promocji skutkuje anulacją kodu, a zwrot za towar jest pomniejszony proporcjonalnie do udzielonej zniżki.
 7. Promocja obowiązuje od 20.06.2018r godz. 7:00:00 do 24.06.2018r. godz 23:59  lub do wyczerpania towaru przeznaczonego na promocję.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: sklep@madamrock.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 503 118 187.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r.